Пловдив, площад Централен

EN БГ

Победителят

На 11 септември 2014 Общинският съвет на Пловдив прие за победител в конкурса за Площад Централен
проекта на...

FORAПортугалия

Вижте проекта

Обществено гласуване

Общественото онлайн гласуване за това кой от тримата финалисти трябва да спечели конкурса се проведе от 14 юли до 1 септември. Благодарим на всичките 1662 гласували. На 12 септември, след Експертен съвет, Община Пловдив ще обяви финалното си решение.

FORA, Португалия
47.59%
791
SMARCK Studio, Италия
27.62%
459
Veit Eckelt, Sigmund Eckelt, Philipp Mecke, Ana Fillipovic, Германия
24.79%
412
Общо: 1662

Пълните резултати

Финалистите

Журито избра 3 финалисти и препоръчва те да бъдат подредени по следния начин:
Първо място: проект #84; второ място: проект #28; трето място: проект #96.
Победителят ще бъде избран от Община Пловдив.

Вижте всички 125 проекта


-->

Конкурсът

Община Пловдив и One Architecture Week канят архитекти от цял свят в открит международен конкурс. Конкурсът търси решения за пространството на Площад Централен в Пловдив — емблематично място, на което се засичат повечето значими периоди от миналото на града, но решение за безконфликтното им съжителство все още няма.

Участници

Конкурсът е международен и анонимен. Могат да участват български и чуждестранни архитекти или екипи с архитектурна проектантска правоспособност. За участниците от България се изисква поне един член от екипа да може да удостовери своята пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в България.

Победители

Определянето на победители става на два етапа.
Етап 1: Международно жури отличава 3 проекта–финалисти
Етап 2: Възложителят, Община Пловдив, след обществено обсъждане, избира окончателния победител сред 3–мата финалисти

Условия

Участието в конкурса е безплатно и не изисква предварителна регистрация. Проектите се изпращат онлайн чрез специална форма в този сайт, която ще бъде активна между 14 и 20 юни 2014.

Награди

Трите проекта–финалисти получават следните награди:
Първа награда: 20 000 лв.
Втора и трета награди от по 10 000 лв.


Срокове

11 април 2014 Обявяване на конкурса
11 април–20 юни 2014 Проектиране. Отговаряне на въпроси. Отговорите на често задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта
14–20 юни 2014 Предаване на проектите
21–23 юни 2014 Техническа комисия
24–27 юни 2014 Експертна комисия
28–29 юни 2014 Заседание на международното жури. Обявяване на 3-мата финалисти
30 юни–12 септември 2014 Обществено обсъждане на финалистите. Избиране на победител
12 септрември 2014 Обявяване на победителя

Жури


Eкспертна комисия

В процеса на журиране ще участва и eкспертна комисия, която включва:

  • представител на Министерство на културата
  • представител на Съюза на архитектите в България
  • представител на Камарата на архитектите в България
  • представител на Националния институт за недвижимо културно наследсто


Цел и обхват

Площад Централен е трудно място с ред проблеми, събрало заедно повечето исторически и архитектурни пластове, с които може да се похвали града — археологически разкопки,  Партиен дом от социализма, модернистична поща с по-късна реконструкция, парк от края на XIX век и ред транспортни конфликти.

Цел на конкурса е не просто реновация на площада и околните му територии, но и създаване на стратегия как всички тези пластове да се обединят в едно активно функциониращо, привлекателно и категорично съвременно пространство.

От участниците в конкурса се очаква да дадат проектни предложения в няколко направления:

  • Идеи за опазване, експониране и социализация на археологическото културно наследство
  • Реорганизиране на публичните пространства
  • Разработване на елементи от градския дизайн, зелени площи и настилки

Разгледайте територията в Google Maps


Колко е голям площадът?


Снимки

Всички снимки

Изходни материали

В пакета са включени всички материали, необходими да започенете проектиране: ситуация (DWG файл) и задание (PDF файл), съдържащо програма, изисквания, схеми, историческа справка.

Свали изходните материали ZIP файл, 29 MB

Допълнителни материали


Често задавани въпроси

Нужно ли е да се регистрирам предварително, за да участвам в конкурса?
Не, няма нужда от предварителна регистрация. Всички, които предадат проект, отговарящ на условията, участват. Предаването на проектите е между 14 и 20 юни 2014 г.
Трябва ли на таблата да пише името ми или конкурсът е анонимен?
На таблата не трябва да има лични или фирмени данни. Личните данни ще бъдат попълнени при предаването на проектите.
Аз съм студент по архитектура. Мога ли да участвам?
Да, но само като част на екип, в който поне един член е архитект с пълна проектантска правоспособност.
Аз съм ландшафтен архитект. Мога ли да участвам?
Да, но само като част от екип, в който поне един член е архитект. Архитектът трябва да има пълна проектантска правоспособност в съответната държава.
Имам проектантска правоспособност в друга държава. Трябва ли да имам български партньор, за да участвам в конкурса?
Не, не се изискват български партньори на този етап на конкурса. Ако поне един член от вашия екип е архитект с проектантска правоспособност, можете да участвате.
Какво се очаква да предложи проектът в частта му за археологическия обект Голяма Базилика?
Голямата Базилика не е проучена археологически. Tя само е консервирана веднага след откриването си. Тепърва предстоят действия по проучване и проектиране на обекта. От участниците се очаква да предложат подходи към обекта и как той смислово ще се свърже с останалите археологически обекти в рамките на обхвата.
До каква степен подземните нива на площада могат да участват в проектното предложение?
Подземните нива на площада не са подробно проучени. Можете да правите предложения под нивото на терена, но трябва да имате предвид, че в случай на разкриване на важни археологически обекти, проектът ще трябва да се промени. Имайте предвид и че нивото на подпочвените води в зоната е високо. Обектите, разположени под терена не трябва да преминават кота 157.00.
Трябва ли да се работи само по зоните с вече открити археологически обекти или могат да се предложат нови разкопки?
Да, могат да се предложат нови разкопки.
Възможно ли е да увеличим зоната за достъп до подлезите от източната страна на бул. Цар Борис III Обединител и по този начин да увеличим обхвата?
Да, възможно е.
Каква намеса можем да приложим в зоната на подлезите, при условие че не можем да премахнем някои стълби?
Не могат да бъдат променяни само височината и ширината на подлезите. Стълбите и рампите могат да бъдат променяни.
Възможно ли е да се прекъсне излаза от сградата на Пощата на ул. Гладстон?
Това е единствения автомобилен достъп до сградата (предимно за зареждане). Ако той бъде прекъснат трябва да се предложи друга възможност за достъп.
Бихте ли ни предоставили план на Пощата?
За съжаление плановете на Пощата са изгубени от архивите на Община Пловдив. Можете да разгледате интериорни снимки и евакуационния план на сградата.
На Главната, северно от Пощата има сграда, която е отбелязана на плана, но на снимките изглежда като временна постройка. Може ли да бъде премахната?
Да, тази сграда може да бъде премахната.
Възможно ли е ново строителство в зоната, в която действа ограничителен режим “Режим Б”?
Зоните, за които дейстава Режим Б са извън обхвата на конкурса.Ново строителство там се допуска след подробни градоустройствени разработки и те не са предмет на настоящия конкурс.
Възможно ли е да променим: ориентация на паната, разпределението на съдържанието, мащаба на чертежите (ситуация, разрези)?
Броят на таблата, тяхната ориентация, съдържание и мащаб са задължителни, за да се запази анонимността.
Възможно ли е да добавя и други материали в таблата, освен посочените в заданието, и какъв трябва да бъде техният мащаб?
Възможно е да добавите и други чертежи, изображения, схеми или текст, но общият брой на таблата трябва да бъде точно 5. Например, не можете да комбинирате 2 табла в 1 или да изпратите 6 табла. Мащабите в заданието се отнасят само за задължнителните материали. Ако добавяте други материали, техният мащаб е по ваш избор.

Още въпроси? info@plovdivsquare.com

Искам да получавам известия при публикуване на нови въпроси

Допълнителни материали

Тези материали са поискани от участниците или добавени от възложителя. Те дават повече информация за обекти в или извън територията на конкурса и ще бъдат обновявани периодично.


Абонамент за известия

Проверете отново имейла си, изглежда невалиден.

Ще получавате известия за: публикуване на нови често задавани въпроси, допълнителни материали, промени в регламента, наближаващи крайни срокове. Гарантираме, че няма да изпращаме рекламни съобщения.


/plovdivsquare


#plovdivsquare


© 2014
Заданието и уебсайта на конкурса са изработени от WhAT Association
по покана на Община Пловдив и One Architecture Week и са собственост на Община Пловдив.