Пловдив, площад Централен

EN БГ

#28

SMARCK studio
Италия

Коментари на журито

Why this project was selected:
1. An elegant proposal
2. Creates an unifying structure, works well with archaeology
3. Creates in fact two squares: an ancient and a contemporary one
4. Creates better access to the Odeon and the Northern Forum

Recommendations:
1. The info pavilion and the cafe fall in the "ban to new construction" zone. Their location should be reconsidered.
2. Both of the eastern ends of the "ribbon" to be reconsidered. The ribbon should be made more open towards the main pedestrian street and the garden
3. There should be a sidewalk along Tsar Boris III Blvd
4. Better connection to the bus stop and Tsar Boris III Blvd

***

Защо този проект е избран:
1. Елегантно решение
2. Създава обединяваща структура, работи добре с археологията
3. Създава на практика два площада, античен и съвременен
4. Създава добра връзка със Северния Форум и Одеона

Препоръки:
1. Информационният павилион и кафето попадат в зона, забранена за ново строителство. Тяхното място трябва да се преосмисли
2. Да се преосмислят двата източни ъгъла на “лентата”. Структурата трябва да е по-отворена към главната улица и към градината
3. Да се предвиди тротоар по бул. Цар Борис III Oбединител
4. По-добра връзка с автобусната спирка на бул. Цар Борис III Oбединител

Как по-лесно да разберете този проект?

Всичките 125 проекта


/plovdivsquare


#plovdivsquare


© 2014
Заданието и уебсайта на конкурса са изработени от WhAT Association
по покана на Община Пловдив и One Architecture Week и са собственост на Община Пловдив.